Retur

 

Undersøkelse av varen

 

Når du mottar varen, skal du undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss innen 7 dager.

 

 

 

Angrerett

 

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

 

Angrerettskjema blir alltid sendt pr. e-post. Meldingen fra deg til oss om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet.

 

Vi kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men vi kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen. Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel leveres tilbake til oss i samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du må sende varen tilbake til oss i originalemballasjen. Se våre Salgsbetingelser.

 

Varen sendes til: Hydroponi, c/o Colliflow, Havnevegen 70, 3739 Skien

 

Les mer om angrerett her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

 

 

 

Garanti- og reklamasjonsvilkår

 

Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet.

 

Norge har et svært godt lovverk som regulerer rundt salg til forbruker. Dette innebærer blant annet både plikter og rettigheter som både selger og kjøper må overholde. Lover som omhandler forbrukerkjøp er blant annet Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven og Markedsføringsloven, vi anbefaler å se Lovdata (www.lovdata.no) for utfyllende lovtekster.

 

Enkelte produsenter har egne garantivilkår som er bedre enn det som gis via Forbrukerkjøpsloven. I disse tilfellene gir Hydroponi.no naturligvis denne rettigheten videre.

 

Om det oppstår fysisk skade og/eller er skadet på grunn av ytre påvirkning, bortfaller garanti på produktet. Eksempler på dette kan være fukt og vannskader, overspenning eller modifisering av brukeren selv, som ikke samsvarer med bruksanvisningen til produktet.

 

Ved reklamasjon må produktet sendes i retur til oss. Dersom reklamasjonen godkjennes og du ønsker pengene tilbake blir retursummen kreditert til det kreditt/bankkort eller bankkonto som ble brukt ved kjøpet.

 

Vi trenger følgende informasjon:

- Ordrenummer

- Reklamasjonsårsak

- Bilde av feilen

 

Les mer om garanti og reklamasjon her: http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/garanti-og-reklamasjon

 

 

 

Retur av defekt vare

 

Om produktet har feil eller ikke fungerer som det skal, kan du søke om retur dersom produktet er innenfor garanti. Dette gjør du ved å kontakte oss før du sendere produktet i retur.

 

Om du har et produkt som er ødelagt og dette ikke er en garantisak, kan vi muligens reparere det. For at vi skal kunne vurdere å reparere ditt produkt må du sende inn en forespørsel som beskriver hvilken vare og hvilken feil det gjelder.

 

Ved retur må produktet være fullstendig og pakket forsvarlig, helst i original emballasje. Husk at produktet kan bli hardt behandlet av transportør.

 

Dersom produktet er skadet på noe vis av f.eks. vann, overbelastning, slag, støt eller annen fremprovosert skade bortfaller all garanti. Dette gjelder også om produksjonsforseglinger er brutt.

 

Om du sender inn en vare som er utgått (ikke produseres lenger) kan det påregnes ekstra behandlingstid for reparasjon/bytte. Ved innsending av retur er kunde ansvarlig for produktet frem til vi mottar varen fra transportør (sporbare sendingsmetoder anbefales). Dette gjelder også om varene skulle bli tapt eller skadet på noe vis.

 

Les mer om kjøpsloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

 

 

 

Feillevering

 

Hydroponi forsøker naturligvis så sterkt som mulig å sende riktig vare. Dessverre så skjer det noen ganger feil eller at produkter blir forvekslet. Hydroponi tar naturligvis ansvaret og kostnadene for å rette opp feil når dette skjer.

 

Send e-post så snart som mulig etter ankomst hvor du oppgir ordrenummer og en beskrivelse av hva som er feil. Produktet må returneres med original forpakning og i samme stand som den ble mottatt.

 

 

 

Returadresse

 

Hydroponi, c/o Colliflow, Havnevegen 70, 3739 Skien

 

 

 

Hjelp

 

Er du usikker på om det er noe feil med produktet, ta kontakt med oss så raskt som mulig.